All for Joomla All for Webmasters

تجليل از مداحان

تجليل از مداحان کانون شفا ياور بانوان


به گزارش روابط عمومي دارالشفاي امام حسين (ع) از مداحان محترم اهل بيت که با کانون شفاياور بانوان دارالشفاي امام حسين (ع) همکاري مي کنند و در مراسم هاي ختم اين مرکز مداحي مي نمايند تجليل شد.
کانون شفا ياور بانوان دارالشفاء امام حسين(ع) در سال1388 فعاليت خود را آغاز نمود که از جمله اهداف کلي آن ميتوان به شناسايي بانوان محروم ، کشف و شکوفايي توانمندي و استعدادهاي آنها در جهت خود کفايي ، برگزاري مراسم ختم در دارالشفاء ، برگزاري اردو جهت اعضاء ، و ... نام برد.
بخشي از فعاليتهاي اين کانون«مجمع قاريان شفا» ميباشد که اين مجمع در دارالشفاء با هدف ترويج سنت حسنه ختم كلام ا... مجيد و كاهش هزينه هاي سرسام آور مراسم ختم تشكيل گرديده. دراين مجمع (جمعي از بانوان قاري قرآن كريم کانون شفاياور بانوان که داراي گواهينامه روانخواني قرآن ميباشند ) جهت تقدير و تشكر از اقدام خداپسندانه و ارزشمند خيرين و خانواده هاي داغديده اي كه قسمتي از هزينه هاي مراسم ختم اموات خويش را به دارالشفاء اهدا نمودهاند ، با حضور در منازل آنان يا نمازخانه دارالشفا ختم كامل قرآن مجيد را به ياد عزيز از دست رفته شان به جاي آورده و به ارواح مطهرشان نثار مي نمايند.